Currently browsing author

admin

Årsmøte Tvedestrand Fotballklubb

3. mars 2022 Dagsorden:1. Valg av dirigent.2. Valg av referent.3. Velge 2 til å underskrive protokollen.4. Godkjenne innkalling.5. Godkjenne saksliste.6. Årsberetning.7. Regnskap 2021.8. Budsjett 2022.9. Innkommende forslag.10. Fastsette kontingent 2022.11. Valg. STYRET

Årsmøte

Tvedestrand Fotballklubb avholder årsmøte torsdag 3.mars, kl 18.00 i møterommet «Møkkalasset» på Mjåvann. Saker til behandling må være styret i hende innen 17.februar til post@tvedestrandfk.no. Velkommen

Årsmøtet utsatt

Årsmøtet er utsatt til 04.03.21 kl. 18:00. Møterommet «Møkkalasset» på skolen på Mjåvann er booket for anledningen. Men pga usikre korona tider så kan det være at møtet blir gjennomført på Teams. Dette blir bestemt et par dager før møtet. Uansett så er vi nødt til å ta påmelding til …

Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i møterommet «Møkkalasset» på skolen på Mjåvann torsdag 18.02.20 klokka 18:00. Forslag til saker som skal tas opp må sendes til styret på mail (andreas.torkelsen@gmail.com) senest 3 uker før møtet.

Sponsorløpet 2020

Årets Sponsorløp som skulle vært arrangert i begynnelsen av Juni er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer info så fort det er mulig å fastsette en dato.

VIKTIG – VIKTIG

ALL FORM for trening, samlinger og kampaktivitet i/for Tvedestrand Fotballklubb STOPPES UT APRIL. Alle trenere er bedt dele denne informasjonen ut til samtlige på sine lag. TFK anmoder om (og forventer) at dette overholdes av samtlige medlemmer. Informasjonen fra Norges Fotballforbund ut til alle klubber og lag kan dere finne …

Ny lovnorm for Tvedestrand FK

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for …

TFK Årsmøte

Minner om årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr torsdag 27.02.20 klokka 18:00. Alle medlemmer ønskes velkommen. Vi har fått nok kandidater til styret for neste sesong så det er ingen fare for å bli valgt til noe dersom man møter opp. 😊