Årsmøte

Tvedestrand Fotballklubb avholder årsmøte torsdag 3.mars, kl 18.00 i møterommet «Møkkalasset» på Mjåvann.
Saker til behandling må være styret i hende innen 17.februar til post@tvedestrandfk.no.

Velkommen