Medlemskap

Ønsker du mer informasjon om noen av lagene tar du direkte kontakt med ansvarlig trener, eventuelt noen i styret.