Tvedestrand Fotballklubbens Høstlotteriet 2023

INFO –  HØSTLOTTERI 2023 

Alle spillere i Tvedestrand Fotballklubb bes minimum selge 50 stk. lodd (utsolgt loddark = 500,-). 
Dette er en del av klubbens inntekter, og en viktig dugnad fra klubbens medlemmer. 

Et lodd til alle som selger et loddark. Dersom du selger flere ark får du flere lodd og med i trekning av et gavekort pålydende kr. 1000,-/500,-/ 250,- 

NB 1: Spillere som ikke har fått eller trenger flere loddark kan kontakte Daniel Ordenes ved å sende sms til tlf nr 47 37 23 73, så avtaler vi overlevering av loddark. Send sms med navn på spiller og lag

NB 2: Alle loddark må ha påført korrekt nummer og navn, og den som evt. leverer ut extra loddark er ansvarlig for at dette er korrekt fyllt ut og varslet til klubben v/ Daniel Ordenes før utlevering til loddselger  (for at vi skal ha kontroll, og for å være med i premiering for alle solgte loddark) 

NB!! NB!! NB!! NB!! 
Ferdigsolgte loddark (inkl.penger for evt. kontantsalg) leveres senest 02.November. 

Loddark og penger kan leveres i kiosk-luka/bua på LYNGMYR

Torsdag 19.oktober  kl 18:30 – 20:00 
Torsdag 26.oktober kl 18:30 – 20:00  
Torsdag 02. November  kl 18:30 – 20:00 

 
Meld/ring Daniel Ordenes (47 37 23 73) dersom tidligere/annet tidspunkt må avtales, så ordner vi det. 

Merk: 
Pengene settes inn/overføres inn på bankkonto nr. 2801.40.96614 Eller vipps til Fotballklubb Tvedestrand #109722  Husk! MÅ MERKES med «Navn på loddselger +LODDARK nr XX» (hvor XX erstattes med nr på solgte loddark). 
 
NB: I tilfeller hvor loddkjøper vil betale med Vipps ber vi om at beløpet vippses til loddselger (eller til lodd-selgers forelder/foresatt privat, som deretter overfører til vår konto eller vipps) 

-Styret-