Kontingent

Alle spillere får faktura i på e-mail eller i posten. Faktura må betales til forfall for at spilleren skal kunne spille kamper.
Støttemedlemmer kan betale direkte inn på fotballklubbens kontonummer: 2801.14.64043.

Priser 2023
6-12 år: 1 300 kr
13-16 år: 1 700 kr
Trimlag Voksen: 700 kr
Støttemedlem: 200 kr
Trenere, ledere og styremedlemmer: 200 kr

Klubben gir familierabatt.

-Barn av personer med roller i klubben (trenere/lagledere, styremedlemmer) betaler ½ kontingent av opprinnelig sats.
-Kontingenten følger kalenderåret, på samme måte som årsklassen for en sesong følger kalenderår.

Viktig Info!

-Det er viktig at spillere som varsles til lagleder/trener å skulle være med videre, i forbindelse med foreldremøte/gjennomgang etter endt års sesong,  forventes å være med når sesongen starter opp samt delta gjennom hele sesongen. Dette pga oppmelding av lag til neste års sesong gjøres allerede i slutten av kalenderåret og trenere trenger å vite lagets sammensetning med tanke på antall spillere før de melder opp lag.

-Påmelding av lag til seriespill koster penger for klubben. Det medfører mye ekstra arbeid for trenere og styret i klubben, fotballkretsen og alle berørte motstander lag dersom det blir endringer i terminlisten fordi vi må trekke et lag pga for få spillere i løpet av en pågående sesong.