Varslingsportal

Velkommen til varslingsportalen for Tvedestrand Fotballklubb (Agder idrettskrets)

Vi ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi er takknemlig for at du vil si i fra slik at vi kan ta tak i saken på en ordentlig måte. Dette gjør at vi kan hjelpe deg og samtidig forebygge for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Med kritikkverdige forhold menes:

  • Brudd på lover og regler
  • Brudd på virksomhetens etiske retningslinjer
  • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i virksomheten

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep.

Gjennom denne varslingskanalen kan du også si ifra dersom du opplever at dine eller andres rettigheter blir krenket i fotballen, for eksempel en krenkelse av din ytringsfrihet, religionsfrihet eller rett til deltakelse.

Ønsker du å vite hvordan vi jobber med ditt varsel? da kan du ta kontakt med styreleder Jostein Langballe jostein.langballe@live.no eller Daniel Ordenes danielpordenes@outlook.com 

Vi tar deg på alvor!

Varslingsportal for Norges Fotballforbund (mittvarsel.no)

-Styret-