Nytt varsels system på plass!

I Tvedestrand fotball klubb skal alle ha det trygt, godt og ikke minst GØYYY! Derfor tar vi din trygghet på alvor. Nå kan du via Mitt varsel (https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/ )si ifra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Hva skjer når du har varslet?

– Vi følger opp alle varsler. Når vi har mottatt varslet ditt, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.

– Ønsker du å vite hvem som er den første som leser varselet i ditt idrettslag eller annet organisasjonsledd, så kan du ta kontakt med styreleder Jostein Langballe jostein.langballe@live.no eller Daniel Ordenes danielpordenes@outlook.com for å snakke om dette.

Du kan varsle via denne linken https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-vil-varsle/

Vi ønsker deg og dine et riktig godt Fotball år!

-Styret-