Fotball Kontingent for 2023

Kontingent

Alle spillere får faktura på e-mail, sms eller i posten i disse dager. Faktura må betales til forfall for at spilleren skal kunne spille kamper.
Støttemedlemmer kan betale direkte inn på fotballklubbens kontonummer: 2801.14.64043.

Priser 2023
6-12 år: 1 300 kr
13-16 år: 1 700 kr
Trimlag Voksen: 700 kr
Støttemedlem: 200 kr
Trenere, ledere og styremedlemmer: 200 kr

Klubben gir familierabatt.

-Barn av personer med roller i klubben (trenere/lagledere, styremedlemmer) betaler ½ kontingent av opprinnelig sats.
-Kontingenten følger kalenderåret, på samme måte som årsklassen for en sesong følger kalenderår.

Viktig Info!

-Det er viktig at vi blir informert om spillere som ikke skal være med videre.

Kontingenten skal dekke forsikringer og utstyr :

For aktive spillere registrert på spillerlister til lagene i Tvedestrand Fotballklubb gjelder følgende;

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring.
Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. 

Spillere som har fylt 13 år og er registrert i FIKS som aktive er dekket av lagsforsikring inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS, og at forsikring betales innen forfall for å opprettholde forsikringen.

Ta gjerne kontakt med Daniel Ordenes danielpordenes@outlook.com dersom du lurer på noe mer.