Forsikringer

TFK holder de gjeldende forsikringer i hht regelverk for vår type aktivitet, referert til i fotballforsikringen 2023(hvor Gjensidige er NFF’s samarbeidspartner på forsikringen):
https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/fotballforsikring/

For aktive spillere registrert på spillerlister til lagene i Tvedestrand Fotballklubb gjelder følgende;

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring.
Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. 

Spillere som har fylt 13 år og er registrert i FIKS som aktive er dekket av lagsforsikring inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS, og at forsikring betales innen forfall for å opprettholde forsikringen.

Videre opplyses det om at det må tegnes egne forsikringer for;
               – Senior 
               – Lag som ikke deltar i ordinære serier (senior, old-boys/-girls, Veteran)

-Utvidet forsikring. 
Det er mulighet for å tegne utvidet forsikring
(https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017  /  https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/).
Dette gjøres av den enkelte selv, og forsikringen fornyes IKKE automatisk men må bestilles separat hvert år.

TFK har i tillegg tegnet følgende forsikring gjennom Gjensidige;    
Dugnad, organisasjoner, Korps/klubb – Medlemmer
for;
               – Ulykke invaliditet
                – Ulykke død

Om noen ønsker mer info eller begunstiglesesskjema for å kunne registrere dette hos forsikringsselskapet, bes de ta kontakt med styret/ledergruppa.

For utfyllende info om forsikringer, skaderapportering, skadetelefon mm; se lenkene under. Skader må rapporteres innen ett år etter skade inntreffer. Alle skader skal rapporteres (ikke skrubbsår, men skader som (kan komme til å)  kreve(r) behandling/oppfølging).

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/ytelser2021/#Toppen

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/forsikring/for.bevis-og–vilkar-2021.pdf

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/artikler/lagsforsikring/