Foreldrevettregler

 1. Møt opp til kamp – barna ønsker det.
 2. Gi oppmuntring til alle spillere under kamp – ikke bare til kjente.
 3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk.
 4. Respekter lagleders bruk av spillere – ikke forsøk å påvirke hun/han under kampen.
 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene!
 6. Stimulere og oppmuntre dine barn til å delta – ikke press på.
 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om hva resultatet ble.
 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller – ikke du/dere.
 11. Vis respekt for andre – ikke røyk på banen eller på sidelinjen.
 12. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.
 13. Foreldre og foresatte skal oppholde seg på motsatt side av banen, enn trenere og innbyttere oppholder seg.
 14. Begrens mobilbruk under trening og kamp.

Det handler om respekt – ikke sant? Lykke til med sesongen.

STYRET
Tvedestrand fotballklubb