Årsmøte Tvedestrand Fotballklubb

3. mars 2022 Dagsorden:1. Valg av dirigent.2. Valg av referent.3. Velge 2 til å underskrive protokollen.4. Godkjenne innkalling.5. Godkjenne saksliste.6. Årsberetning.7. Regnskap 2021.8. Budsjett 2022.9. Innkommende forslag.10. Fastsette kontingent 2022.11. Valg. STYRET

Årsmøte

Tvedestrand Fotballklubb avholder årsmøte torsdag 3.mars, kl 18.00 i møterommet «Møkkalasset» på Mjåvann. Saker til behandling må være styret i hende innen 17.februar til post@tvedestrandfk.no. Velkommen

Årsmøtet utsatt

Årsmøtet er utsatt til 04.03.21 kl. 18:00. Møterommet «Møkkalasset» på skolen på Mjåvann er booket for anledningen. Men pga usikre korona tider …

Årsmøte

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i møterommet «Møkkalasset» på skolen på Mjåvann torsdag 18.02.20 klokka 18:00. Forslag til saker som skal …

Sponsorløpet 2020

Årets Sponsorløp som skulle vært arrangert i begynnelsen av Juni er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer info så …

VIKTIG – VIKTIG

ALL FORM for trening, samlinger og kampaktivitet i/for Tvedestrand Fotballklubb STOPPES UT APRIL. Alle trenere er bedt dele denne informasjonen ut til …

Ny lovnorm for Tvedestrand FK

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft …

TFK Årsmøte

Minner om årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr torsdag 27.02.20 klokka 18:00. Alle medlemmer ønskes velkommen. Vi har fått nok kandidater til styret …

Årsmøte i TFK 27.02.20

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr torsdag 27.02.20 klokka 18:00. Håper mange har mulighet til å delta. Forslag …