Sponsorløpet 2020

Årets Sponsorløp som skulle vært arrangert i begynnelsen av Juni er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer info så fort det er mulig å fastsette en dato.

VIKTIG – VIKTIG

ALL FORM for trening, samlinger og kampaktivitet i/for Tvedestrand Fotballklubb STOPPES UT APRIL. Alle trenere er bedt dele denne informasjonen ut til samtlige på sine lag. TFK anmoder om (og forventer) at dette overholdes av samtlige medlemmer. Informasjonen fra Norges Fotballforbund ut til alle klubber og lag kan dere finne …

Ny lovnorm for Tvedestrand FK

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for …

TFK Årsmøte

Minner om årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr torsdag 27.02.20 klokka 18:00. Alle medlemmer ønskes velkommen. Vi har fått nok kandidater til styret for neste sesong så det er ingen fare for å bli valgt til noe dersom man møter opp. 😊

Årsmøte i TFK 27.02.20

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr torsdag 27.02.20 klokka 18:00. Håper mange har mulighet til å delta. Forslag til saker som skal tas opp må sendes til styret på mail (jordpe@online.no) senest 3 uker før møtet, altså 6. februar.

Seriespill 2020

Påmelding av lag og påmeldingsfrister 2020 Vårsesong Klasse Påmeldingsfrist Dato for offentliggjøring Seniorlag 8.1.2020 31.1.2020 Ungdomslag nivå 1 og NM 8.1.2020 31.1.2020 Ungdomslag nivå 2 og 3 1.2.2020 14.2.2020 Barnefotball 11 og 12 år 15.2.2020 29.2.2020 Barnefotball 7 til 10 år 1.3.2020 15.3.2020 Old Boys, Veteran, Stjerne 16.3.2020 31.3.2020

Årsmøte 26.02.19

Alle medlemmer ønskes velkommen på årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr tirsdag 26.02.19 klokka 18:00. Håper så mange som mulig deltar på årsmøtet ? Forslag til saker som skal tas opp må sendes til styret senest 3 uker før møtet.

Styret

Vi oppfordrer til at interesserte gjerne må meddele sine interesser for deltakelse i klubbens styre. Ingen spesielle forkunnskaper kreves, men personlig initiativ og et ønske om å bidra til å ta klubben videre i en god retning er ønskede egenskaper. Det er viktig at hver og en med tilknytning til …