Ny lovnorm for Tvedestrand FK

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke
endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020.
For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk,
vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle
idrettslag må ha i sin lov.

I denne forbindelse har Tvedestrand FK oppdatert sine eksisterende lover til å samsvare med NIFs regelverk.
Den nye loven kan leses her: Ny lovnorm TFK