Styret

Vi oppfordrer til at interesserte gjerne må meddele sine interesser for deltakelse i klubbens styre.
Ingen spesielle forkunnskaper kreves, men personlig initiativ og et ønske om å bidra til å ta klubben videre i en god retning er ønskede egenskaper.
Det er viktig at hver og en med tilknytning til klubben tenker gjennom om de har anledning til å ta «en tørn» og bidra en periode – for å trygge tilbudet til alle våre spillere og medlemmer i Tvedestrand Fotballklubb.
Uten styre, ingen klubb => ingen tilbud/lag for våre spillere.
Alle verv i klubben, inkl. trener, lagleder/oppmann og styreverv, er frivillige verv og må anses som en dugnad for klubben. Jo flere som bidrar, jo mindre belastning på den enkelte, og desto bedre resultat for alle involverte!
Spesielt de som har tanker og meninger om ting klubben IKKE gjør på en god nok måte, oppfordres til å stille opp med sine innspill for å at vi sammen skal forsøke å bedre klubbens drift 
Styret har møte ca. en gang i måneden. Det er både interessant og sosialt.
Nye medlemmer blir valgt inn på Årsmøtet i februar 2019.

Ta kontakt med meg på tlf 99 55 99 40 eller mail andreas.torkelsen@gmail.com, eventuelt en av de andre i styret.

Mvh Andreas Torkelsen
Styremedlem