Informasjon om Barneidrettsbestemmelsene

Til alle klubber og trenere i NFF Agder!

Vedlagt finner dere et notat om Barneidrettsbestemmelsene og hvordan brudd på disse skal håndheves.
Det er idrettstinget som først har gjort vedtak, og så plikter særforbund å innta sanksjonsbestemmelser
i sine reglementer. NFF har gjort en vurdering og har kommet til at det som beskrives i vedlegget er i
henhold til NIFs lov § 11-2.

Det er landets 18 kretser som må håndheve bestemmelsene. Bestemmelsene har vært tilgjengelige en
god stund, og mange av klubbene kjenner sikkert til de allerede. Men nå sender vi de altså ut til alle
klubber og trenere, og ber om at informasjonen distribueres internt i alle klubber. Det er også viktig
at foreldregruppene blir kjent med bestemmelsene, da det ofte kan være de som presser på for å få
til en utenlandstur for laget.

Vi er klar over at bestemmelsene rammer mange som i dag, fra Agder, tar med barn på turneringer i,
eksempelvis, Danmark. Vi oppfordrer imidlertid alle om å tilpasse lagenes reiser og turneringsdeltakelse
til regelverket. Når det vedlagte skrivet er kjent, må kretsen iverksette tiltak dersom brudd forekommer.

Vi minner om hensikten med bestemmelsene og oppfordrer alle til å sette barnas opplevelser, glede og
utvikling i sentrum!

Vennlig hilsen

NFF Agder

Oppfølging av Barneidrettsbestemmelsene til NFF