Har du bilder/tekst som du vil dele med andre!?

Om du har bilder/tekst du vil dele med oss andre – så må du gjerne sende til elisabeth@wiers.li, så skal vi få lagt ut dette på sidene her. Alltid gøy med både noe nytt og gammelt!