Erik Pedersen gjenvalgt som leder

Tvedestrand Fotballklubb avholdt sist uke sitt Årsmøte på Klubbhuset ved Lyngmyr stadion. Det er synd å si at fremmøte er veldig stort på klubbens årsmøter, men der var allikevel litt mer folk enn det har vært de par siste årene.

Stor aktivitet
Derimot viste årsberetningen at aktiviteten har vært stor. Klubben har mønstret lag fra 6 års alderen og opp 16 år, alle lag i gutteklassen. Dessverre mangler klubben jentelag i de yngre klasser, her har nok klubben en jobb å gjøre. For der må jo være mange unge jenter som også har lyst til å spille fotball. I tillegg til de aldersbestemte lagene har klubben hatt damelag i 4 divisjon og herrelag i 5 divisjon.

Sportslig sett gjorde damelaget det best med en 5 plass i serien. A-laget på herresiden slet hele sesongen, det ble mange tap og kun ett poeng når sluttstatus ble gjort opp. Likevel kunne laget beholde plassen i 5 divisjon, men valgte å ta turen ned i 6. divisjon. Ut fra det spillermateriell som klubben nå disponerer, bl.a. mange svært unge, tror vi dette var en riktig beslutning. Det er tross alt artigere å vinne en kamp i ny og ne, fremfor å bare tape.

God økonomi
Klubben drives godt og fornuftig og regnskapet viste et lite overskudd på ca kr 37.000,-. Har dessuten kr 425.000,- «på bok». Nå er store deler av disse midlene øremerket til undervarme på kunstgressbanen. Klubben har med egne midler samt tilskudd av tippemidler råd til å legge undervarme, men før dette gjøres må man komme til en avtale om driftskostnadene. Her må nok kommunen på banen dersom dette skal bli en realitet.

Kontingent utgjør den største inntektsposten med ca kr 175.000,-.  Av andre viktige inntektskilder kan nevnes Tine fotballskole, høstlotteriet, Bingo Sør og grasrotandelen fra Norsk Tipping. Tvedestrand Fotballklubb en den foreningen i kommunen som får det største bidraget i så henseende, over kr 50.000,-.

Valg
Valget gikk raskt, alt var klarert av valgkomiteen. Linda Frydendal og Rune Oland takket av etter mange år i styret og ble erstattet av Kathrine Apland og Håvard Røisland. Erik Pedersen tok gjenvalg som leder.

Styret fikk denne sammensetningen: Erik Pedersen, Kai A. Thomas, Elisabeth Wiers, Kathrine Apland, Håvard Røisland, Anette Marstrander og Dag Reidar Fauglid.

Varamedlemmer: Jorunn Fagermyr og Oddvar Pedersen.

Styret konstitueres og verv fordeles på første styremøte i mars.

OP