Årsmøte 17.02.15

Alle medlemmer ønskes velkommen på årets årsmøte i klubbhuset på Lyngmyr tirsdag 17. 02.15 klokka 18:00. Alle innkomne saker må være styret i hende innen 03.02.15. Saksliste kommer etter 03.02.15. Håper så mange som mulig deltar på årsmøtet 🙂  Saker kan sendes pr. post eller e-post.